Kraftförsörjningar och omvandlare/växelriktare, LDO:er